گالری تصاویر

گالری تصاویر روستا

تصاویر پروژه های عمرانی

جمع آوری نخاله های حاشیه ورودی روستا
تجهیز خانه ورزش روستایی
تجهیز خانه ورزش روستایی
زیرسازی جاده امام زاده سید کمال الدین
زیرسازی جاده اما زاده سید کمال الدین
بزرگترین پروژه لوله گذاری آبیاری تحت فشار
ساماندهی ورودی روستا جهت نصب دوربین نظارتی و استاندارد سازی عبور و مرور
تکمیل پرونده ی واجدین شرایط پرداخت تسهیلات ۴ درصدی اشتغالزایی به اهالی روستا با محوریت بنیاد برکت
لایروبی و نخاله برداری کانال زهکش اصلی بین پلارت و خوانسارک
لایروبی و نخاله برداری کانال زهکش اصلی بین دو روستای پلارت و خوانسارک
باغچه آرایی و اکشت گل و نهال در بلوار روستا
بزرگترین پروژه آبیاری تحت فشار فلاورجان
پروژه آبیاری تحت فشار
پروژه آبیاری تحت فشار
ساماندهی ورودی روستا جهت نصب دوربین نظارتی و استاندارد سازی عبور و مرور
ساماندهی ورودی روستا جهت نصب دوربین نظارتی و استاندارد سازی عبور و مرور
فهرست