گالری تصاویر

گالری تصاویر روستا

online-support
logo of pellaaart
مقتل خوانی و خیمه سوزانی

تصاویر پروژه های عمرانی

بزرگترین پروژه لوله گذاری آبیاری تحت فشار
بزرگترین پروژه آبیاری تحت فشار فلاورجان
لایروبی و نخاله برداری کانال زهکش اصلی بین دو روستای پلارت و خوانسارک
ساماندهی ورودی روستا جهت نصب دوربین نظارتی و استاندارد سازی عبور و مرور
تجهیز خانه ورزش روستایی
پروژه آبیاری تحت فشار
لایروبی و نخاله برداری کانال زهکش اصلی بین پلارت و خوانسارک
پروژه آبیاری تحت فشار
تکمیل پرونده ی واجدین شرایط پرداخت تسهیلات ۴ درصدی اشتغالزایی به اهالی روستا با محوریت بنیاد برکت
جمع آوری نخاله های حاشیه ورودی روستا
زیرسازی جاده اما زاده سید کمال الدین
باغچه آرایی و اکشت گل و نهال در بلوار روستا
ساماندهی ورودی روستا جهت نصب دوربین نظارتی و استاندارد سازی عبور و مرور
تجهیز خانه ورزش روستایی
ساماندهی ورودی روستا جهت نصب دوربین نظارتی و استاندارد سازی عبور و مرور
زیرسازی جاده امام زاده سید کمال الدین
فهرست