گالری تصاویر

گالری تصاویر روستا

online-support
forme01
nakhlgardani

تصاویر پروژه های عمرانی

زیرسازی جاده امام زاده سید کمال الدین
تکمیل پرونده ی واجدین شرایط پرداخت تسهیلات ۴ درصدی اشتغالزایی به اهالی روستا با محوریت بنیاد برکت
زیرسازی جاده اما زاده سید کمال الدین
پروژه آبیاری تحت فشار
لایروبی و نخاله برداری کانال زهکش اصلی بین پلارت و خوانسارک
بزرگترین پروژه لوله گذاری آبیاری تحت فشار
ساماندهی ورودی روستا جهت نصب دوربین نظارتی و استاندارد سازی عبور و مرور
باغچه آرایی و اکشت گل و نهال در بلوار روستا
لایروبی و نخاله برداری کانال زهکش اصلی بین دو روستای پلارت و خوانسارک
تجهیز خانه ورزش روستایی
ساماندهی ورودی روستا جهت نصب دوربین نظارتی و استاندارد سازی عبور و مرور
ساماندهی ورودی روستا جهت نصب دوربین نظارتی و استاندارد سازی عبور و مرور
جمع آوری نخاله های حاشیه ورودی روستا
پروژه آبیاری تحت فشار
تجهیز خانه ورزش روستایی
بزرگترین پروژه آبیاری تحت فشار فلاورجان
فهرست