وجه تسمیه نام روستا

در مورد وجه تسمیه روستای پلارک منبع موثق و اطلاعات قابل استنادی بدست نیامده است. تنها می توان به معنای لغوی آن در لغت نامه دهخدا اشاره نمود؛ زمین پای کوه. کوهپایه. در بعضی از محلهای اصفهان نظیر پیربکران و خمینی شهر، محله و زمینهای کوهپایه ای را پلارت گویند. مانند روستای پلارت در کنار کوه پیربکران یا زمین های پلارت در کنار کوه امامزاده سید محمد خمینی شهر. شاید بتوان گفت نام روستای پلارت نیز به علت همجواری با کوه پیربکران به پلارت معروف گردیده است.

فهرست